ακτινοβόλο θέρμανση νερού

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.

Αυτά τα συστήματα baseboard τοποθετημένο χαμηλά στην αίθουσα, για να επωφεληθούν από το γεγονός ότι θερμός αέρας ανεβαίνει. Έτσι εγκαθίσταται στο χαμηλότερο σημείο, το σύστημα εξασφαλίζει μια ομοιόμορφη θερμοκρασία. Η θερμότητα που λαμβάνεται από το νερό και το νερό αυτό προέρχεται από ένα λέβητα.

Ο λέβητας μπορεί να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο, πετρέλαιο ή ηλεκτρισμό. Η θερμότητα μεταφέρεται από το νερό στην αίθουσα μέσω σωλήνων από χαλκό. Το σύστημα χρησιμοποιεί επίσης ψυγείου για μια ταχύτερη διάχυση της θερμότητας.

Ρύθμιση της θέρμανσης

Σωλήνες συνήθως εγκαθίστανται σε δωμάτια σε σειρά και προκύπτει ότι το πρώτο θερμαντικό σώμα θα λάβει τη μέγιστη θερμότητα. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, η ροή του νερού στα σώματα ελέγχεται και η ποσότητα του νερού στο πρώτο καλοριφέρ ελέγχεται και οι ποσότητες που απαιτούνται για τα επόμενα καλοριφέρ αυξάνεται προοδευτικά. Οι προσαρμογές πρέπει να γίνονται περιοδικά για να εξασφαλιστεί μια ωραία σταθερή θερμοκρασία. Επίσης η θερμοκρασία επηρεάζεται από έπιπλα ή άλλα αντικείμενα στο δωμάτιο.

Προβλήματα με την επέκταση

Όταν είναι ζεστό, το νερό διαρκεί περισσότερο όγκο, τότε κρύο νερό, οπότε η διαστολή πρέπει να ελέγχεται, διαφορετικά οι σωλήνες μπορεί να φυσήξει. Έτσι για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, το σύστημα επιτρέπει την επιστροφή νερό να περάσει μέσα από ένα σκάφος του αέρα που παίρνει την αυξημένη πίεση, τη συμπίεση του αέρα μέχρι να πάρει πίεση είναι ισοφάρισε. Προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν όταν το σκάφος πάρει είναι γεμάτη με νερό.

Ελεγκτής θέρμανσης

Η ποσότητα του νερού θα πρέπει να διατηρείται σε σταθερό όγκο, η απώλεια του νερού που αντισταθμίζεται από ένα υπερυψωμένο δεξαμενή με μια αποθήκευση νερού. Το σύστημα θέρμανσης ελέγχεται επίσης από έναν θερμοστάτη, τον έλεγχο της θερμοκρασίας στο σπίτι σας.

Προβλήματα

Μερικά από τα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι αποτυχία στην αντλία, λέβητα κλείσει, διαρροές, η παγίδευση αέρα από το θερμαινόμενο νερό, πίεση, κτλ. Με κάποια τακτική συντήρηση, μπορείτε να αποφύγει αυτά τα προβλήματα.

baseboard ελεγκτή θέρμανσης, ακτινοβόλο θέρμανση νερού, ελεγκτής θέρμανσης, επέκταση νερού στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης, θέρμανση νερού, θερμάστρες baseboard νερό, θερμοσίφωνες, ρυθμίζοντας μια θερμάστρα baseboard, σύστημα θέρμανσης, σύστημα θέρμανσης προβλήματα, τα προβλήματα πίεση του νερού σε συστήματα θέρμανσης, τα συστήματα νερού, το δάπεδο του συστήματος Heting