Στεγανοποίηση crawlspace

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.

Crawlspaces είναι επιρρεπείς στη διείσδυση του νερού και, συνεπώς, στη μούχλα και την ανάπτυξη μούχλας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για το νερό μπορεί να διεισδύσει σε αυτούς τους χώρους, γι ‘αυτό είναι σημαντικό να εγκαταστήσετε ένα σύστημα στεγανοποίησης που θα λύσει όλα τα προβλήματα.

Φράγμα υδρατμών

Crawlspaces είναι πιο συχνά επηρεάζονται από την υγρασία που προέρχεται από το έδαφος, λόγω του νερού που φυσικό κύκλο.

Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα φράγμα υδρατμών σε αυτό το χώρο για να εμποδίζει την υγρασία από την εμφάνιση. Όταν εγκαθιστάτε το φράγμα υδρατμών βεβαιωθείτε ότι τα φύλλα επικαλύπτονται και ότι θα ανέβει στους τοίχους μερικά εκατοστά.

Εξωτερική αποστράγγισης

Για να καταστεί το σύστημα ακόμη πιο αποτελεσματική, θα πρέπει να επισκευάσει ή να εγκαταστήσετε ένα νερό εξωτερικό σύστημα αποχέτευσης. Σκάψτε την τάφρο κοντά στη θεμελίωση του σπιτιού σας. Αυτό σημαίνει ότι σκάβουν μια τάφρο και τη χρήση κατεστραμμένους σωλήνες από PVC για τη συλλογή και τη διάθεση του νερού. Θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα στρώμα από χαλίκι κάτω και πάνω από το σωλήνα PVC. Στη συνέχεια, καλύπτουν ακριβώς το χαράκωμα με χώμα.

Ισχύς ανεμιστήρα

Ένας άλλος παράγοντας που αποτρέπει την υγρασία από τη συσσώρευση είναι η κυκλοφορία του αέρα. Εάν μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα fain δύναμη μέσα στο crawlspace, τότε θα σταματήσει το νερό από τη διαμόρφωση σε σωλήνες ή έργο αγωγού.

crawlspace, crawlspace σφράγιση νερού, crawlspace υγρομόνωση, crawlspace υδρατμών, αδιάβροχο crawlspace, ατμού crawlspace φράγμα, εξαερισμού crawlspace, στεγανοποίηση crawlspace, τα προβλήματα του νερού crawlspace, υδρατμούς, Φράγμα Υδρατμών