Βλάβη στο πλαίσιο της πόρτας καταιγίδα

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.

Εάν στο πλαίσιο της πόρτας σας πήρε καταστραφεί, μπορείτε να εξετάσει την επισκευή ή την αντικατάστασή της. Η εκτίμηση των ζημιών είναι πολύ σημαντικό.

Κρεμώντας πόρτα

Κρεμώντας καταιγίδα πλαίσιο αλουμινίου πόρτα μπορεί να επισκευαστεί χρησιμοποιώντας ένα εντατήρας, λίγο σύρμα και βίδες για να καλύψουμε την πληγείσα περιοχή.

Θα πρέπει να είναι σε θέση να διορθώσει το πρόβλημα. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα μάνδαλα σωστά μετά την επιδιόρθωση.

Rotting πλαίσιο

Μπορείτε να χειριστεί μικρές περιοχές του σάπιο ξύλο. Θα πρέπει να άμμο τους και στη συνέχεια να εφαρμόσει κάποια επεξεργασία και βαφή. Αλλά αν τα τμήματα είναι μεγάλα, τότε θα πρέπει πιθανότατα να αντικαταστήσει το πλαίσιο της πόρτας.

Χαλαρά πλαίσιο

Χαλαρά πλαίσια μπορεί να επισκευαστεί με κάποια επιπλέον βίδες και καρφιά. Επίσης, ρίξτε μια ματιά στο μάνταλο και επισκευή αν είναι απαραίτητο. Εάν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε το πλαίσιο, στη συνέχεια, να την αντικαταστήσει. Θα σας εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα από ό, τι προσπαθεί να καθορίσει κάθε φορά.

αντικαθιστώντας πλαίσιο της πόρτας, επισκευές πλαίσιο καταιγίδα πόρτα, επισκευές πλαίσιο της οθόνης πόρτα, επισκευές πλαίσιο της πόρτας, επισκευή ένα σάπιο πλαίσιο της πόρτας, επισκευή μιας κρεμώντας στο πλαίσιο της πόρτας, κρεμώντας πλαίσιο της πόρτας, πώς να αντικαταστήσει μια κάσα της πόρτας, πώς να επισκευάσει ένα πλαίσιο πόρτα, πώς να επισκευάσει ένα χαλαρό πλαίσιο της πόρτας, σάπια πλαίσιο της πόρτας, στο πλαίσιο της πόρτας, την αξιολόγηση των ζημιών στο πλαίσιο της πόρτας, την επισκευή ενός πλαισίου πόρτα, χαλαρό πλαίσιο της πόρτας