Σκληρό προβλήματα νερού

Αυτή είναι μια βελτιωμένη αυτοματοποιημένη μετάφραση αυτού του άρθρου.

Το σκληρό νερό βρίσκεται σε 1 από 4 σπίτια στην Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Σκληρό νερό σημαίνει ότι μέταλλα όπως το ασβέστιο είναι παρόντες μέσα στο νερό, σε μεγάλες ποσότητες. Το σκληρό νερό δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία σας, αλλά μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα:

  • ενδύματα – υφάσματα σίγουρα θα πάρει καταστραφεί από σκληρό νερό, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής τους.
  • πιάτα – λόγω του σκληρού νερού, πιάτα θα έχουν πάνω τους υπολείμματα.
  • σαπούνι – σάπωνος δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως με μαλακό νερό. Παίρνει πολύ χρόνο για να σαπουνάδα.
  • υδραυλικών – η μεγαλύτερη βλάβη θα γίνει στη σωλήνωση και επίσης αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους συντήρησης. Μπαταρίες, σωλήνες και θερμοσίφωνες θα πάρει καταστραφεί και θα χρειαστεί επισκευή.

Ανίχνευση σκληρό νερό

Για να προσδιορίσετε αν έχετε σκληρό νερό, να πάρει ένα δείγμα και να το στείλετε σε ένα εξουσιοδοτημένο εργαστήριο, ή να πάρετε ένα κιτ δοκιμών. Η λύση είναι απλή. Αποκτήστε ένα αποσκληρυντικό νερού!

αποσκλήρυνσης του νερού, αφαιρώντας άσχημη γεύση από το νερό, αφαιρώντας σκληρότητα από τον καθαρισμό του νερού, αφαιρώντας το χρώμα από το νερό, καθαρισμό του νερού της βρύσης., καθαρισμού νερού της πισίνας, καθαρό νερό στο σπίτι σας, πόσιμο καθαρό νερό, πόσιμο νερό, πρόληψη της βλάβης του νερού σε σωλήνες, πώς να εγκαταστήσετε ένα purificator νερού, σκληρά φίλτρα νερού, σκληρό νερό, το νερό, το νερό μηχάνημα καθαρισμού, τον καθαρισμό του νερού, τον καθαρισμό του νερού spa, υδραυλικά ζημία στο νερό, φίλτρα νερού αποσκληρυντές